ဒီဇာတ္လမ္း ေနာက္ဆံုး ဘာျဖစ္သြားမလဲ? (comment ေလးေတြ ေပးသြားၾကပါေနာ္)

ကုမၸဏီ သူေဌးတစ္ဦးက သူ၏ အတြင္းေရးမွဴးေကာင္မေလးကုိဖုန္းဆက္သည္။ နီလာေရ မနက္ျဖန္ နုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္သြားရမယ္ တစ္ပတ္ေလာက္ႀကာမွာမလုိ႔ ခုကတည္းကျပင္ဆင္ထားပါ။

နီလာက သူခင္ပြန္းသည္ ေယာက္က်ားကုိ ဖုန္းဆက္သည္။ ေမာင္ေရ မနက္ျဖန္နီလာ သူေဌးနဲ႔ နုိင္ငံျခား ခရီးစဥ္သြားရေတာ့မွာမလုိ႔ အဆင္ေျပသလုိသာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ပါေနာ္။

ခင္ပြန္းသည္ေယာက္က်ားက သူနွင့္တိတ္တိတ္ပုန္းေဖာက္ျပန္ေနေသာ ခင္မာဆုိတဲ့ေက်ာင္းဆရာမေလးဆီဖုန္းဆက္သည္။ ခင္ေရအိမ္ကဟာမႀကီး မနက္ျဖန္ နုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ တပတ္ျကာသြားမွာ ခင္ အိမ္မွာလာေနေပါ့တစ္ပတ္ေလာက္ခ်စ္လုိ႔ရျပီ သိလား။

ထုိအခါ ခင္မာဆုိေသာ ဆရာမေလးကသူတပည့္ ပီတာကုိဖုန္းဆက္သည္။ ပီတာေရ မနက္ျဖန္ကစျပီး က်ဴ ရွင္ တစ္ပတ္တိတိ ပိတ္တယ္သိလား မင္းလာစရာမလုိေတာ့ဘူး

ထုိအခါပီတာက သူ႕အဖုိးဆီဖုန္းဆက္သည္။ ဖုိးဖုိး နက္ျဖန္ကစျပီး က်ဴ ရွင္ တစ္ပတ္ေတာင္ပိတ္တာ သားကုိ အခ်ိန္ေပးျပီး သားနဲေ႔လ်ာက္လည္ေပးပါဖုိးဖုိးရယ္။

ထုိအခါ ဖုိးဖုိးက သူ႕အတြင္းေရးမွဴးးမ ေလးကုိ ဖုန္းဆက္သည္။ နီလာေရ မနက္ျဖန္ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူးသိလား ေျမးေလးကုိအခ်ိန္ေပးျပီး သူနဲ႔ေနရမွာမလုိ႔ပါ။

ထုိအခါနီလာက ခင္သည္ေယာက္က်ားကုိဖုန္းဆက္သည္။ ေမာင္္ေရ နီလာ မသြားျဖစ္ေတာ့ဘူးသိလား သူေဌးက သူေျမးကုိ အခ်္ိန္ေပးေတာ့မွာတဲ့ ခုပဲအိမ္ျပန္လာမယ္။

ခင္ပြန္းသည္ေယာက္က်ားက သူ၏တိတ္တိတ္ပုန္း ဆရာမလး ခင္မာကုိဖုန္းဆက္သည္။ ခင္မာေရ အိမ္ကဟာမျကီး မသြားျဖစ္ေတာ့လုိ႔မလာနဲ႔ေတာ့ေနာ္

ခင္မာက ပီတာကု္ိဖုန္းဆက္သည္။ ပီတာ မနက္ျဖန္က်ဴ ရွင္မပိတ္ေတာ့ဘူးသိလား မင္းအိမ္လာခဲ့

ပီတာက သူ႕အဖုိးကုိဖုန္းဆက္ သည္။ ဖုိးဖုိးေရ မနက္ျဖန္က်ဴ ရွင္မပိတ္ေတာ့ဘူးတဲ့

ဖုိးဖုိးက သူအတြင္းေရးမွဴးးမေလးကုိ ဖုန္းဆက္သည္။ နီလာေရ မနက္ျဖန္ နုိင္ငံျခားခရီးစဥ္သြားျဖစ္တယ္

နီလာက သူခင္ပြန္းသည္ေယာက္က်ကုိဖုန္းဆက္သည္။ ေမာင္ေရမနက္ျဖန္ သြားျဖစ္တယ္သိလား

ဂါးးးးးးးး LOL ကြကုိယ္ ဆက္စဥ္းစားျပီးသာ ေနေတာ့ လက္ေညာင္းလုိ႔သက္လား…

Credit – Original Writer / ခြီေတာ္မူ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *