“ရန္ကုန္စည္ပင္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ ရဲပါတယ္” ဟု ဆို

“ရန္ကုန္စည္ပင္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈ မရွိဘူးလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ ရဲပါတယ္”

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

အြန္လုိင္းဝဏၰ၊ နႏၵမ်ဳိးေဆာင္

ရန္ကုန္စည္ပင္သည္ မႏၲေလးစည္ပင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္၍ လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဝဖန္ခံေနရသည္။ မၾကာမီ ျပည္သူလူထုေရြးခ်ယ္သည့္အထဲမွ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ႏွင့္ စည္ပင္ေကာ္မတီဝင္ငါးဦး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးႏွင့္မၿပိဳင္ဘဲ လုပ္ေဆာင္စရာရွိသည္ မ်ားကုိ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ကုန္အတြက္ အဂတိကင္းစြာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု ေျပာၾကား လုိက္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးဦးသန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ ပါသည္။

Speaker ။ ။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ လုပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ အရင္ ၂ဝ၁၄ က လုပ္ခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ အဓိက ဘာေတြကြာျခားသြားလဲ။ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္လုိအက်ဳိးရလဒ္ ေတြ ျဖစ္လာမွာလဲ။

UT ။ ။ လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒ ၂ဝ၁၈အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ကုိ သမၼတက ခန္႔တယ္။ အတြင္းေရးမွဴး၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ေကာ္မတီဝင္ႏွစ္ေယာက္ကုိ အစုိးရကခန္႔တယ္။ စုစုေပါင္း အစုိးရကခန္႔တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ငါးေယာက္ရွိတယ္။အခု ျပည္သူက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လုိက္မယ့္ ေျခာက္ေယာက္နဲ႔ဆုိရင္ စုစုေပါင္း ၁၁ ေယာက္ ရွိတယ္။ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ လုိက္ တဲ့ ေျခာက္ေယာက္ထဲက တစ္ဦးကုိ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ၁၁ ေယာက္လုံးက မဲေပး ေရြးခ်ယ္ရမယ္။

ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဟာ အစုိးရခန္႔ထားတဲ့ ငါးေယာက္ထဲက မျဖစ္ရဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီးရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရယ္၊ ဒုၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ရယ္၊ အတြင္းေရးမွဴးရယ္၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးရယ္၊ ေကာ္မတီဝင္ခုနစ္ဦးရယ္ စုစုေပါင္း ၁၁ ဦးရွိလာမွာျဖစ္တယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕ သက္တမ္းဟာ ဥပေဒအရ အစုိးရသက္တမ္းနဲ႔ အတူတူပဲ။ အစုိးရသက္တမ္းဟာ ၂ဝ၂ဝ မတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ရွိမယ္။ေကာ္မတီရဲ႕ သက္တမ္းကလည္း အဲဒီအခ်ိန္ အထိပဲ။ သုိ႔ေသာ္ အခု ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ေျခာက္ဦးရဲ႕ သက္တမ္းကုိ ဘယ္လုိသတ္မွတ္ထားလဲဆုိေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးတဲ့အထိ သူတုိ႔ ေျခာက္ေယာက္က တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ရွိတယ္။ အဲဒီအတြက္ အစုိးရသက္တမ္းကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရခန္႔အပ္တဲ့ ငါးေယာက္က သက္တမ္းကုန္ သြားေပမယ့္ သူတုိ႔ ေျခာက္ေယာက္ ကေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည္အထိ သူတုိ႔က ဆက္ၿပီး ရွိေနမယ္။ မၾကာမီ အစုိးရအဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာၿပီဆုိရင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ အစုိးရကခန္႔တဲ့ ငါးဦး ေရာက္လာမယ္။ အဲဒီငါးေယာက္ရယ္၊ ျပည္သူေရြးထားတဲ့ ေျခာက္ေယာက္ရယ္ ပူးေပါင္းၿပီးေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္လုပ္မယ္။

စည္ပင္သာယာဥပေဒအသစ္အရ အစုိးရသစ္ေပၚလာၿပီး ရက္ေပါင္း ၉ဝ အတြင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ရမယ္လုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္ အစုိးရသစ္တက္လာၿပီး သုံးလအတြင္းမွာ အသစ္နဲ႔အေဟာင္းနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ စည္ပင္သာယာ ဥပေဒက ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွာ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ၂၈ ရက္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္မွတ္ထုိးလုိက္တဲ့အတြက္ ဥပေဒအသစ္ေပၚလာတာ လပုိင္းပဲ ရွိေသးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖုိ႔အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာ္မရွင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္ရယ္၊ ရပ္/ေက်း ေကာ္မရွင္ဆုိၿပီး ေကာ္မရွင္နဲ႔ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲအသီးသီးကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။ ဇန္နဝါရီ ၁၈ ရက္ကေန ၂၈ ရက္အထိ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမယ္။ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္မွာ တစ္ၿမိဳ႕ နယ္ကုိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ ဥကၠ႒ရယ္၊ အဖြဲ႔ဝင္(၁)ရယ္၊ အဖြဲ႕ဝင္(၂)ရယ္ဆုိၿပီး သုံးေယာက္ေရြးမယ္ဆုိေတာ့ စုစုေပါင္း ၉၉ေယာက္ အေရြးခံရမယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ေျခာက္ေယာက္ အားလုံး ၁ဝ၅ ေယာက္ကုိ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

အခု ၂ဝ၁၉ မွာ လုပ္မယ့္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲက ၂ဝ၁၄ မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ နည္းနည္းေလး ကြဲလြဲေနတယ္။ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအတြက္ ေလးေယာက္ပဲေရြးတယ္။ အခုဟာက လူဦးေရကုိ အေျခခံၿပီးေတာ့ မဲဆႏၵနယ္ေျခာက္ ေနရာသတ္မွတ္ၿပီး ေျခာက္ေယာက္ေရြးမယ္။ တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မွာ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ပဲပါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မွာ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ပါမယ္။ တခ်ဳိ႕မဲဆႏၵနယ္မွာ ရွစ္ၿမိဳ႕နယ္ပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ လူဦးေရအားျဖင့္ေတာ့ မတိမ္းမယိမ္းေတြခ်ည္းပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ၂ဝ၁၄ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ဟာ မည္သည့္ပါတီဝင္မွ မျဖစ္ရဘူးဆုိတဲ့ ကန္႔ သတ္ခ်က္ရွိတယ္။ အခုစည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ ပြဲမွာေတာ့ မည္သည့္ပါတီဝင္မဆုိ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ နည္းဥပေဒမွာ ပါတီဝင္ မျဖစ္ေစရဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ပါတီကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီးေတာ့လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တယ္။ ပါတီဝင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပါတီကုိ ကုိယ္စားမျပဳဘဲ တစ္သီးပုဂၢလအေနနဲ႔လည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္တယ္။ အရင္ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းက ပါတီဝင္ျဖစ္ေနရင္ ပါတီကေန ႏုတ္ထြက္ေပးရတယ္။ အခု အဲဒါမပါေတာ့ဘူး။ ပါတီဝင္ေတြကုိ ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ေပး ရတာလည္းဆုိေတာ့ ဒီမုိကေရစီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႔အညီ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အရည္အခ်င္း ကုိက္ညီလုိ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္အျဖစ္ ေကာ္မရွင္က သတ္မွတ္ၿပီးတာနဲ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးခြင့္ တစ္လရပါမယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ မဲစာရင္းက ၂ဝ၁၄ တုန္းက တစ္ အိမ္ေထာင္တစ္ေယာက္ပဲ မဲေပးရတယ္။ အခု ၂ဝ၁၉ စည္ပင္သာယာေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးတဲ့သူတုိင္း မဲေပးပုိင္ခြင့္ ရွိတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးနယ္နိမိတ္ အတြင္း ေနထုိင္သူျဖစ္ရမယ္။ သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ေနထုိင္သူျဖစ္ရမယ္။

အခု အဲဒီမဲဆႏၵရွင္စာရင္းရဖုိ႔အတြက္ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ေနတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းကုိလည္း အေျခခံ တယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားမွာ ဘာသတ္မွတ္ ထားလဲဆုိေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိသူကုိ စာရင္းေကာက္တဲ့ အခါမွာ ရွိေကာက္စနစ္လုပ္ရမယ္။ ရွိေကာက္ဆုိတာက ဒီမဲဆႏၵနယ္ေျမထဲမွာ တစ္ႏွစ္နဲ႔အထက္ ေနတဲ့သူက မဲေပးခြင့္ရမယ္။ လူဦးေရစာရင္းကေတာ့ ရွိတဲ့အတုိင္း ေကာက္မယ္။ တခ်ဳိ႕က ပုံစံ ၆၆ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အဲဒီအိမ္ကုိ သူမ်ားကုိငွားၿပီး တျခားမွာ သြားေနတယ္ဆုိရင္ အိမ္ငွားေနတဲ့လူကုိ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ စာရင္းေကာက္မယ္။ တကၠသုိလ္ေဘာ္ဒါေဆာင္မွာ လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြကုိ လည္း ကြၽန္ ေတာ္တုိ႔စာရင္းေကာက္မယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြမွာ ေနတဲ့သူေတြကုိလည္း ရွိေကာက္စနစ္နဲ႔ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္မယ္။ လူဦးေရစာရင္းရၿပီဆုိတာနဲ႔ အဲဒီလူဦးေရ စာရင္းထဲက မတ္လ ၃၁ ရက္မွာ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာမဲဆႏၵနယ္မွာ တစ္ႏွစ္နဲ႔အထက္ ေနထုိင္ခဲ့သူကုိ မဲေပးခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ေၾကညာမယ္။ မဲစာရင္းမွား ရင္၊ နာမည္က်န္ခဲ့ရင္ သက္ဆုိင္ရာ ရပ္/ေက်း ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ႐ုံးမွာလာၿပီး ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရမယ္။

Speaker ။ ။ အခုေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးသုံးမယ့္ ဘတ္ဂ်က္က စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္လား။ တုိင္းေဒသ ႀကီးဘတ္ဂ်က္လား၊ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရဘတ္ဂ်က္လား။

UT ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲက စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ဆုိတာလည္း မရွိဘူး။ စည္ပင္ဘတ္ဂ်က္ကလည္း တုိင္းေဒသႀကီးကေန ခြဲေဝေပးရတာ။ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္က ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးကတစ္ဆင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအသုံးစရိတ္ကုိ ခြဲေဝေပးထားတာ။

Speaker ။ ။ ဘယ္ေလာက္သုံးမယ္လုိ႔ လ်ာထားလဲ။

UT ။ ။ လ်ာထားခ်က္ကေတာ့ ေလာေလာဆယ္ က်ပ္ ႏွစ္ဘီလီယံ (က်ပ္သန္းႏွစ္ေထာင္) လ်ာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏွစ္ဘီလီယံနဲ႔ မေလာက္ႏုိင္ဘူး။ လူဦးေရစာရင္း ေကာက္ရမွာေတြရွိတယ္။ ၿပီးေတာ့ မဲစာရင္းျပဳစုတဲ့အခါ က်ေတာ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက တစ္အိမ္ေထာင္တစ္ေယာက္ ဆုိေတာ့ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူက ေလးေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ ေလးပဲရွိတယ္။ အခု ရန္ကုန္စည္ပင္နယ္နိမိတ္ ၃၃ ၿမိဳ႕ နယ္မွာ ၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး သူက ၃၂ သိန္းေက်ာ္ေက်ာ္ပဲရွိတယ္။ အခု လက္ရွိမွာ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ၄၅ သိန္းေလာက္ ရွိမယ္လုိ႔ တြက္ဆ ထားတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း အသုံးစရိတ္ေတြ လုိလာ မယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိတဲ့လူ မ်ားလာတဲ့အတြက္ မဲ႐ုံအေရအ တြက္လည္း တုိးလာမယ္။ မဲပုံးေတြ၊ မဲ႐ုံးမွဴးေတြ၊ ဒုမဲ႐ုံ မွဴးေတြ၊ မဲလက္မွတ္ထုတ္ေပးသူေတြ၊ မဲ႐ုံေစာင့္ေတြ စတာေတြကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ခန္႔ရမယ္။ ႏွစ္ဘီလီယံဆုိတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ထဲက ႀကိဳၿပီးလ်ာထားတာ အခုမွ လ်ာလုိ႔ မရဘူး။

Speaker ။ ။ ႏွစ္ဘီလီယံနဲ႔ မေလာက္လုိ႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ဘီယံလီယံေလာက္ ထပ္ျဖည့္ဖုိ႔လုိတယ္ဆုိရင္ေရာ ေတာင္းထားၿပီးၿပီလား။

UT ။ ။ ေတာင္းထားၿပီးပါၿပီ။

Speaker ။ ။ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အပါအဝင္ အန္ကယ္တုိ႔ အေနနဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လာတာ သုံးႏွစ္ျပည့္ပါေတာ့မယ္။ သုံးႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့တာေတြအေပၚ ေက်နပ္အားရမႈ ရွိရဲ႕လား။

UT ။ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကေတာ့ အားရပါတယ္။ျပည္သူဘက္ကေတာ့ အားရတာလည္းရွိမွာပဲ။ အားမရတာလည္း ရွိမွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေတြမွာ အားသာခ်က္ေတြရွိသလုိ အားနည္းခ်က္ေတြ လည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္က အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမွာပါ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကုိ စိမ္းလန္းစုိျပည္ၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္ျဖစ္တဲ့ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးအျဖစ္ ထူေထာင္ဖုိ႔၊ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ အတြက္ ဥပေဒအသစ္ကုိ ျပ႒ာန္းလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဥပေဒအသစ္အရ စည္ပင္သာယာရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံကုိ ေျပာင္းလဲရမယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္စည္ပင္မွာ ဌာနေပါင္း ၂ဝ ရွိတယ္။ ဥပေဒအသစ္အရ ဌာနက သုံးခုပဲရွိေတာ့ မယ္။ က်န္တာက လုပ္ငန္းတာဝန္ခံအဖြဲ႕လုိ႕ေခၚတဲ့ Authority ခုနစ္ရပ္နဲ႔ သြားမယ္။ တစ္ဖက္မွာ ေကာ္ပေရးရွင္းပုံစံနဲ႔ ဖြဲ႕မယ္။ တစ္ဖက္မွာ Authority ခုနစ္ ရပ္နဲ႔ဖြဲ႕မယ္။ ဗ်ဴ႐ုိနဲ႔ ေကာ္ပေရးရွင္းစတုိင္နဲ႔ စည္ပင္သာယာရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကုိ ဆက္ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားမယ္။ ဥပေဒအသစ္က အသက္ဝင္ေနၿပီး လုပ္ ေဆာင္ရမယ့္လုပ္ငန္းေတြကုိ ဥပေဒမွာပါတဲ့အတုိင္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

Speaker ။ ။ ရန္ကုန္စည္ပင္က အလုပ္လုပ္ေနေပမယ့္ ေဝဖန္မႈေတြ ခံေနရတဲ့အေပၚ ဘယ္လုိခံစားရလဲ။

UT ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ NGO ေတြနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ဥပမာ အခုဥပေဒအသစ္မွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္မပစ္ရဘူး။ အရင္ဥပေဒတုန္းကလည္း ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားသည္ အမႈိက္ပစ္ရမယ့္ေနရာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမေပးဘူး။ သုိ႔ေသာ္ အမႈိက္ေတြမ်ားလာတဲ့အတြက္ အားလုံးပူးေပါင္းၿပီး အမႈိက္ကုိ ရွင္းေပးတာ။ ဒီေန႔ရွင္းၿပီး ေနာက္ႏွစ္ရက္ သုံးရက္ေနရင္ အမႈိက္ေတြ ျပန္ပစ္ၾက တယ္။ ေရွ႕က ရွင္းတယ္။ ေနာက္က ျပန္႐ႈပ္တယ္။သုိ႔ ေသာ္ ေဝဖန္တာေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဝဖန္တဲ့သူကေတာ့ ရွိမွာပဲ။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း တမင္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ မ်က္မွန္စိမ္းတပ္ၿပီး ေဝဖန္ေနတဲ့သူေတြလည္း ရွိမွာပဲ။တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ျပေဝဖန္တာမ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အစုိးရကယုံၾကည္လုိ႔ တာဝန္ေပးထားတဲ့ကာလမွာ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

Speaker ။ ။ ရန္ကုန္စည္ပင္နဲ႔ မႏၲေလးစည္ပင္ကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာၾကတာေတြရွိတယ္။ အဲဒီလုိ ႏႈိင္းယွဥ္ ခံရတဲ့အေပၚ အန္ကယ္တုိ႔ ဘယ္လုိခံစားရလဲ။

UT ။ ။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးက အထူးႏႈိင္းယွဥ္စရာမလုိပါဘူး။ ရန္ကုန္မွာစက္႐ုံႀကီးတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္လုိက္တယ္ ဆုိရင္ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘာမွ မထူးဆန္းသလုိျဖစ္ေပမယ့္ မႏၲေလးမွာ စက္႐ုံႀကီးတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္လုိက္တယ္ဆုိရင္ အရမ္း ထူးဆန္းသြားၿပီ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ရန္ကုန္က တစ္ခ်ိန္တုန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕ေတာ္လည္းျဖစ္တယ္။ အခုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တယ္။ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ထဲမွာ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္။ မႏၲေလးက ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ပဲ ရွိတယ္။ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္ တုိင္းလုံးမွာ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိတယ္။ ကုိးကုိးကြၽန္းကလြဲရင္ က်န္တဲ့ ၄၄ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာ စည္ပင္နယ္နိမိတ္ထဲ မပါ ေသးတဲ့ ၁၁ ၿမိဳ႕နယ္ကုိလည္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္အတြင္း တစ္ေပါင္း တည္းပါသြားမွာ။ ရန္ကုန္ရဲ႕ လက္ရွိလူဦးေရက ခုနစ္သန္း ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတယ္။

လာမယ့္ ၂ဝ၄ဝ မွာဆုိရင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႀကီးဟာ လူဦးေရ ၁ဝ သန္းေက်ာ္ရွိလာမယ့္ Mega City ျဖစ္လာမယ္။ မႏၲေလးမွာ လမ္းတစ္လမ္း ခင္းျပလုိက္တယ္။ ေကာင္းသြားတယ္။ ရန္ကုန္မွာက လမ္းေတြအမ်ားႀကီး။ တကယ္ဆုိ ႏႈိင္းယွဥ္စရာ အေၾကာင္း ကုိ မရွိတာ။ သူတုိ႔လည္း သူတုိ႔အတုိင္းအတာနဲ႔ သူတုိ႔ အလုပ္လုပ္တာ။ လုပ္ငန္းပမာဏလည္း မတူပါဘူး။ ဟုိမွာက လမ္းတစ္ခုခင္းျပလုိက္ရင္ ထင္သာျမင္သာရွိတယ္။ ဒီမွာက လမ္းတစ္ခုကုိ ေကာင္းေကာင္းခင္းျပ႐ုံနဲ႔ လမ္းႀကီးက သိပ္ေကာင္းတာပဲဆုိၿပီး ထင္သာျမင္သာမျဖစ္ဘူး။ ဒီအေပၚမွာလည္း လူေတြက ႏႈိင္းယွဥ္ၾကတာကုိ။ လမ္းပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေဆာက္အအုံပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က စီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ရတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳတဲ့ ဘ႑ာေရးေဘာင္အတြင္းက လုပ္ၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ကုိ လုပ္ခ်င္တုိင္း လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ၿမိဳ႕သစ္ေတြ တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီၿမိဳ႕သစ္ေတြမွာ အေျခခံအေဆာက္ အအုံေတြမျပည့္စုံဘူး။ အဲဒါေတြကုိ ျပန္လုပ္ေနရတယ္။ လက္ရွိ ၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာလည္း လုိအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္။

အဂၤလိပ္ေခတ္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကုိ ေနာင္ႏွစ္ ၁ဝဝအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ အခု ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္သြားၿပီ။ ႏွစ္ ၁ဝဝ အတြင္းပဲ သူ႔လုိအပ္ခ်က္က ကုိက္ညီခဲ့တာ။ အခုအထပ္ျမင့္အေဆာက္အအုံေတြ မ်ားလာၿပီ။ လူဦးေရ သိပ္သည္းမႈက ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္မွာ မ်ားလာတဲ့အခါ က်ေတာ့ ေရသုံးစြဲမႈမ်ားလာတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကမၻာ့ဘဏ္ က သက္သာတဲ့အတုိးႏႈန္းနဲ႔ ကူညီတဲ့ေဒၚလာ ၇၅ သန္း နဲ႔ ေရစီးေရလာေကာင္းမြန္ဖုိ႔ ေရေျမာင္းေတြျပင္ေနတယ္။ သဘာဝအႏၲရာယ္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ေနတယ္။ ဥပမာ ေျမငလ်င္ျဖစ္လာရင္ ေျမငလ်င္ဒဏ္ခံႏုိင္တဲ့ အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လက္ထက္မွာ ျပည္သူေတြ အနားယူဖုိ႔ စိမ္းလန္းစုိျပည္တဲ့ ပန္းၿခံေတြလုပ္ေပး ႏုိင္ခဲ့တာကုိေတာ့ အားရပါတယ္။လမ္းေတြလည္း ေကာင္းလာပါတယ္။

Speaker ။ ။ ရန္ကုန္စည္ပင္ရဲ႕ ဌာနမွဴးေတြ၊ ဝန္ထမ္း ေတြၾကားထဲမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈေတြက အရင္တုန္းက ေတာ္ေတာ္နာမည္ႀကီးခဲ့ပါတယ္။ စည္ပင္က ေရ အေလာင္းရဆုံး ဌာနထဲမွာပါတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြၾကားမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ေလး ေဝဖန္မႈေတြရွိခဲ့ပါ တယ္။ အခု အန္ကယ္တုိ႔ တာဝန္ယူတဲ့လက္ထက္မွာေရာ ဒါမ်ဳိးေတြရွိေသးလား။ မရွိေအာင္ ဘယ္လုိေတြ ေဆာင္ရြက္ထားလဲဆုိတာ သိပါရေစ။

UT ။ ။ အခု တစ္တုိင္းျပည္လုံးအတြက္ အဂတိလုိက္စား မႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မတီကုိ ခန္႔ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေန တာပဲ။ ေျပာတဲ့သူေတြကေတာ့ ေျပာေနတာပဲ။ စည္ပင္ သာယာဆုိတာ ျပည္သူကုိ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ဌာနပါ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္က ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကုိ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ရွိခ်င္လည္း ရွိခဲ့မွာေပါ့။ အခုအစုိးရလက္ထက္မွာ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အခု စည္ပင္မွာ လာဘ္စားမႈေတြရွိရင္ တိတိက်က်တုိင္ပါ။ တခ်ဳိ႕ပုိက္ဆံရွိတဲ့လူေတြက လုပ္ငန္း လုပ္ခ်င္ရင္ ကုိယ္တုိင္မလာဘူး။ ပြဲစားနဲ႔ ခုိင္းလုိက္တယ္။ ပြဲစားကေတာ့ ဘယ္ဌာနမွဴးကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္။ ဘယ္ဝန္ထမ္းကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးရမယ္ဆုိၿပီး ေျပာမယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္ေပးခ်င္မွ ေပးရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕မွာ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဝန္ေဆာင္ခထက္ ပုိၿပီး မယူၾကဖုိ႔ ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာထားပါ တယ္။ တုိင္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ တုိင္တာေတြကုိ စစ္ေဆးတဲ့အခါ အျပစ္ရွိတဲ့အတြက္ အေရးယူလုိက္တဲ့ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လက္ထက္မွာ ဝန္ထမ္းအဆင့္အလုိက္ အေရးယူခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ထုတ္ပစ္တဲ့ဝန္ထမ္း၊ ရာထူးတုိးရပ္ဆုိင္းတဲ့ ဝန္ထမ္း၊ ရာထူးခ်လုိက္တဲ့ ဝန္ထမ္း၊ သတိေပးခံရတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စာရင္းေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔မွာ အတိအက်ရွိပါတယ္။

Speaker ။ ။ အန္ကယ္တုိ႔လက္ထက္မွာ ရန္ကုန္စည္ပင္ က အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၿပီ၊ အလုပ္လုပ္ေန ၿပီလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ႏုိင္လား။

UT ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္ႏုိင္တယ္။ကြၽန္ေတာ္ တာဝန္ယူရဲတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ကုိယ္ကြၽန္ေတာ္လည္း တာဝန္ယူရဲတယ္။ ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြကုိလည္း အဂတိကင္းကင္းနဲ႔ ကုိယ့္လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ေပးလုိက္ပါ။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ လုံးဝမပတ္သက္ဖုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ေျပာထားတယ္။ အဆင့္လုိက္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကီးၾကပ္ခုိင္းထားတယ္။

Speaker ။ ။ အခုလို ေျဖၾကားေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူး အမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

အြန္လုိင္းဝဏၰ၊ နႏၵမ်ဳိးေဆာင္

Credit – The Speaker သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ၃ အမွတ္ ၁၀

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *